Vilkår og Betingelser af NewTopCasino

Introduktion

Disse Website-vilkår og betingelser, der er skrevet på denne webside, skal styre din brug af vores hjemmeside, NewTopCasino tilgængelig på https://newtopcasino.com.

Disse Vilkår anvendes fuldt ud og påvirker din brug af denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterede du at acceptere alle vilkår og betingelser, der er skrevet her. Du må ikke bruge denne hjemmeside, hvis du er uenig i nogen af disse vilkår og betingelser for hjemmesiden.

Mindreårige eller personer under 18 år må ikke bruge denne hjemmeside.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Bortset fra indholdet du ejer i henhold til disse vilkår ejer NewTopCasino og / eller dets licensgivere alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og -materialer, der findes på denne hjemmeside.

Du får kun begrænset licens med henblik på at se materialet på denne hjemmeside.

Begrænsninger

Du er specifikt begrænset fra alle følgende:

  • offentliggørelse af ethvert internet side materiale i andre medier;
  • salg, underlicensering og / eller på anden måde kommercialisere ethvert internet side materiale;
  • offentlig udførelse og / eller visning af et Website-materiale
  • Brug af denne hjemmeside på nogen måde, der er eller kan være skadelig for denne hjemmeside;
  • Brug af denne hjemmeside på nogen måde, der påvirker brugeradgang til denne hjemmeside;
  • Brug af dette websted i strid med gældende love og bestemmelser eller på nogen måde kan medføre skade på hjemmesiden eller til nogen person eller forretningsenhed;
  • engagere sig i dataudvinding, datahøstning, dataudvinding eller anden lignende aktivitet i forhold til denne hjemmeside;
  • Brug af denne hjemmeside til at engagere sig i reklame eller markedsføring.

Visse områder på denne hjemmeside er begrænset fra at være adgang for dig, og NewTopCasino kan til enhver tid begrænse adgangen til dig på ethvert område af denne hjemmeside, efter absolutte skøn. Ethvert bruger-id og adgangskode, du måtte have til denne hjemmeside, er fortroligt, og du skal også opretholde fortrolighed.

Dit indhold

I disse Webstedets almindelige vilkår og betingelser betyder “dit indhold” enhver lyd, video tekst, billeder eller andet materiale, du vælger at vise på denne hjemmeside. Ved at vise dit indhold giver du NewTopCasino en ikke-eksklusiv, verdensomspændende uigenkaldelig, underlicensiel licens til at bruge, gengive, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere det i alle medier.

Dit indhold skal være dit eget og må ikke invadere rettigheder fra tredjeparter. NewTopCasino forbeholder sig ret til at fjerne ethvert af dit indhold fra denne hjemmeside til enhver tid uden varsel.

Ingen garantier

Dette websted leveres “som det er” med alle fejl, og NewTopCasino udtrykker ingen garantier eller garantier af nogen art, der er relateret til denne hjemmeside eller materialerne på denne hjemmeside. Også intet indeholdt på denne hjemmeside skal fortolkes som rådgivning til dig.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal NewTopCasino eller nogen af dens ledere, direktører og medarbejdere holdes ansvarlig for alt, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med din brug af denne Website, om et sådant ansvar er under kontrakt. NewTopCasino, herunder dets ledere, direktører og medarbejdere, hæfter ikke for eventuelle indirekte, følgeskader eller særlige forpligtelser som følge af eller på nogen måde relateret til din brug af denne hjemmeside.

Erstatning

Du hermed hermed fuldt ud befri NewTopCasino fra og mod eventuelle og / eller alle forpligtelser, omkostninger, krav, aktionsårsager, skader og omkostninger, der opstår på nogen måde i forbindelse med din overtrædelse af nogen af bestemmelserne i disse Vilkår.

Adskillelighed

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår er fundet ugyldige i henhold til gældende lov, slettes sådanne bestemmelser uden at påvirke de øvrige bestemmelser heri.

Variation af vilkår

NewTopCasino har ret til at ændre disse vilkår på ethvert tidspunkt, som det passer, og ved at bruge denne hjemmeside forventes du regelmæssigt at gennemgå disse vilkår.

Opgave

NewTopCasino har lov til at overdrage, overdrage og underkontraherer sine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår uden nogen underretning. Du har dog ikke lov til at tildele, overføre eller underentreprise nogen af dine rettigheder og / eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.

Hele aftalen

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem NewTopCasino og dig i forbindelse med din brug af denne hjemmeside og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser.

Lovvalg og jurisdiktion

Disse Vilkår styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten af MT, og du indsender til de ikke-eksklusive jurisdiktioner for de statslige og føderale domstole, der er beliggende i MT for at løse eventuelle tvister.